Innovision system - analýza pohybu

Systému pro kvalitativní analýzu pohybu (diagnostika sportovní techniky, analýza pohybových stereotypů, biometrika) a „trackování“ do 3D digitální podoby v reálném čase s možností modelování vybraných parametrů pohybu i celých pohybových vzorců na bázi zpracování infra signálu.

Innovision software

Analýza pohybu - Software pro základní úpravu a analýzu pohybu ve 2D a 3D

  • MaxPRO
  • MaxTRAQ 3D
  • MaxTRAQ 2D

Visual3D (software)

Visual3D poskytuje maximální flexibilitu pro správu, analýzu a vykazování údajů o pohybu získaných z 2D a 3D systémů. Visual3D byl vyvinut z klinického výzkumu jako nástroj, který by se stal mocným a praktickým řešením pro mnoho průmyslových odvětví a oblastí výzkumu.

Související stránky: