Příslušenství pro přístroje EMG

Mezi základní příslušenství pro použití u přístrojů Mobilní Telemetrie nebo Data Loggeru patří zejména akcelerometry (měří hodnoty činnosti svalů), elektrogoniometry (měří pohyblivost kloubu) a nožní spínače (zaznamenává dotyk špičky a paty chodidla se zemí) .

Akcelerometry

Snímače akcelerometrů -  čidel zrychlení- upevnění

Čidla zrychlení (akcelerometry) měří zrychlení ve specifických osách pohybu, V závislosti na modelu, mohou měřit hodnoty v rozsahu ±5g nebo ±25g (druhá je častější). Více-osové modely jsou také dostupné (viz níže).

Čidla zrychlení mohou být připevněny přes oblečení, na místech kde je to možné.
Osa (nebo osy) detekce jsou indikovány na snímači.

Připevnění akcelerometru na subjekt:

 • 1. Připojte oboustrannou lepivou pásku k zadní části snímače a připojte ho k místu měření.
   
 • 2. Přilepte kabel k subjektu, aby umožňoval pohyb.
   
 • 3. Připojte akcelerometr k vysílači nebo záznamovému zařízení.
   
 • 4. V softwaru MyoDat, nakonfigurujte profil hardwaru s typem použitého akcelerometru, a určete ke kterému kanálu(ům) je připojen.

Když je snímač připraven k měření, je doporučeno, abyste vykonali zkušební měření, abyste zajistili, že nulové výkyvy jsou ve střední pozici, že je měřena správná osa (nebo osy) a že očekávané akce dávají výsledky uvnitř provozního rozsahu akcelerometru.


Více-osé modely

Jsou dostupné dvou a tří-osé modely akcelerometrů, které měří akceleraci simultánně ve více osách. Více-osé modely mají vícenásobné konektory, jeden pro každou osu. Každý konektor je barevně kódován oproti štítku na akcelerometru pro snadnou identifikaci. Pro tří-osé akcelerometry jsou výstupy samozřejmě X, Y a Z. Dvou osé akcelerometry typicky poskytují výstupy pro X a Z, ačkoli jsou na vyžádání dostupná další nastavení.

Technické Specifikace Akcelerometru:

 • Rozpětí Výstupního Napětí - 0 až 5V
 • Nula g Výstupní Napětí - 2.5V
 • Měřící Rozpětí - +/-5g nebo +/-25g prosím upřesněte při objednání
 • Nelineárnost - 0.2% FSO
 • Chyba Zarovnání - +/- 1 stupeň
 • Osová Sensitivita - +/- 2%
 • Teplotní Drift - +/-0.5% čtení
 • Frekvenční Přenos - 150Hz
 • Teplotní Rozmezí - 0 – 70°C
 • Maximální Přetížení - 1000g

Goniometry

Připevnění a umístění goniometrů

Není nezbytné, aby byl úhel goniometrů správný, protože toto bude kompenzováno během kalibrace. Daleko důležitější je, aby goniometry zůstaly ve stejné pozici po počátečním nastavení na subjektu. Toho dosáhnete požádáním subjektu, aby ušel krátkou vzdálenost, předtím než začnete s testováním.


Kalibrace snímače goniometru:
 

Nožní spínač

Upevnění nožních spínačů na subjekt:

 • Goniometry by měly být umístěny přes oblečení, kde je to možné.
   
 • Umístěte opasek pro dva kyčelní goniometry na subjekt a nastavte ho tak, aby dobře seděl.
   
 • Ujistěte se, že je střed goniometru umístěný na středu kyčelního kloubu (bodu rotace), připevněte goniometr u pasu dodaným pásem, vložte pod pás horní část goniometru s krátkým kabelem. Velcro by měl udržet goniometry na místě. Pokud je to nutné upravte umístění goniometru.
   
 • Připevněte spodní části kyčelních goniometrů k horní části stehna nastavitelnými elastickými popruhy. Použijte prodlužovací popruhy, pokud jsou standardní příliš krátké. Popruhy by měly být dostatečně utažené, abychom předešli pohybu goniometrů během chůze.
   
 • Zkontrolujte a nastavte výšku každého goniometru tak, aby střed každého elektro-goniometru byl soustředný se středem rotace kyčelního kloubu. Vizuálně zkontrolujte, že je levý a pravý goniometr ve stejné výšce.
   
 • Připevněte každý z goniometrů kolena připevněním horního ramena goniometru (s dlouhým kabelem) nad kolenní kloub, a spodní rameno goniometru pod kolenní kloub. Pokud jsou standardní popruhy příliš krátké, použijte prodlužovací popruhy.
   
 • Nastavte výšku každého goniometru tak, aby střed každého elektro-goniometru byl soustředný se středem rotace kolenního kloubu. Vizuálně zkontrolujte, že je levý a pravý goniometr ve stejné výšce.
   
 • Nyní připevněte vysílač k subjektu a ujistěte se, že jsou všechny kabely goniometrů úhledně zasunuty.
   
 • Ujistěte se, že jsou všechny zástrčky správně vloženy do vysílací jednotky.
   
 • Požádejte subjekt, aby udělal pár kroků, abyste umožnili snímačům se usadit, poté utáhněte popruhy, nebo pokud je to nutné, změňte umístění goniometrů.
  • 1. Spusťte software Myo-Dat tak, že můžete dostat živý záznam výstupů vysílače.
    
  • 2. Pokud je subjekt v neutrální pozici, vynulujte goniometry (viz návod Myo-Dat). Není potřeba manuálně nastavit goniometry. Použitím funkce vynulování (auto-zero) v Myo-Dat automaticky nastavíte všechna mechanická vyrovnání (vyvážení) goniometrů.
  • 1. Připevněte spínače paty a prstů k podrážkám bot subjektu oboustrannou lepicí páskou (hladkým povrchem směrem proti botě). Vizuálně zkontrolujte, jestli konce spínačů souhlasně dosahují na konce pat nebo prstů.
    
  • 2. Zajistěte vedení z nožních spínačů na stranách pacientových bot.
    
  • 3. Propleťte vedení snímačů pod oblečením (nebo přípojné pásy elektrogoniometrů, pokud je používáte) a zapojte je do nožních spínačů.
    
  • 4. Zajistěte, aby byly všechny kolíky správně spojeny s vysílací jednotkou.
    
  • 5. Zajistěte, že všechny nožní spínače správně fungují a jsou správně vloženy do vedení nožních spínačů zeptáním se pacienta, jestli může postupně zvednout každou nohu a poté jestli se může dotknout země nejprve prsty a poté patou, nakonec oběma současně (patou i prsty).

Související stránky: