Software Myo-Dat

Myo-Dat pro Windows je výkonný software pro sběr a analýzu dat. Ačkoli je primárně určený pro sběr dat a analýzu EMG, může také zobrazovat výsledky z libovolného počtu dalších fyziologických a fyzických snímačů připojených k jednotce MT-20 nebo něktéré z mnoha našich dalších špičkových produktů.

Myo-Dat pro Windows začíná s výkonnou databázi, která je omezena pouze velikostí pevného disku. Tato databáze je plně prohledávatelná a umožňí vám si vytvořit vlastní předmět skupiny nebo prohledávatelné parametry.

Průvodce Hardwarovými Profily vás snadno a rychle provede procesem nastavení hardwaru pro nové studie. Rychle specifikuje typy a umístění jednotlivých použitých snímačů. Po konfiguraci mohou být profily kdykoliv vyvolány, připraveny pro další měření.

Případně, silnější pokročilé funkce vám umožní manuálně vytvořit vlastní konfigurace, které mohou být snadno použity, jakmile jsou jednou přednastaveny. Pokud si nejste jisti, kde by měl být senzor umístěn, klikněte na integrovanou mapu svalů a anatomický obraz svalu se vám zobrazí spolu s videem, s uvedením svalové reakce a umístěním senzoru.

Jakmile jsou všechny senzory jsou připevněny k subjektu, můžete vidět živé zobrazení dat. Záznam dat lze spustit bezdrátově pomocí softwaru nebo přímo v režimu data loggeru pomocí tlačitka on/off na přístroji.

Data jsou získána ze zařízení a uložena na počítači v databázi Myo-Dat. Zde jsou data připravena pro zobrazení v surovém formátu nebo pro podrobné analyzování.

Funkce softwaru:

 • Zobrazení surových dat EMG v reálném čase a dalších signálů pro nastavení účelu RAW EMG a RMS EMG
 • Logické zobrazení svalové činnosti pro zobrazení agonistické a antagonistické aktivity
 • Automatické maximální a minimální hodnoty se zobrazují pro každou svalovou kontrakci
 • Integrované EMG (celkový a volitelný reset časové základny)
 • Kvantifikovaný EMG algoritmus podle Spaepena
 • Spektrální analýza frekvence pro celý test a také pro jednotlivou svalovou činnost
 • Výkonová spektrální analýza hustoty se střední frekvencí zobrazena pro únavovou analýzu
 • Dedikovaná analýza únavy s funkcí srovnávacího grafu
 • Korelační funkce v grafické a číselné podobě
 • Numerická analýza dat může být zobrazena buď na obrazovce nebo jako výtisk
 • Overlay funkce kombinuje EMG data s obrázky z videokamery
 • Dokáže plně vyhledávat subjekty v databázi
 • Export analyzovaných nebo nezpracovaných dat do různých formátů (ASCII TXT / CSV, DIF, Excel ®, XML)
 • Uživatelsky definovatelné nastavení pro přizpůsobení parametrů analýzy a hardwarových konfigurací Raw EMG + Video RMS EMG Integral EMG FFT EMG

Související stránky: