Kalorimetrie

Pojem “Kardiopulmonární zátěžový test“ (CPX- nebo CPET-Test) představuje diagnostický postup založený na simultánním a neinvazivním měření pulmonálních, kardiálních a metabolických parametrů, kterými lze určit kardiopulmonární výkonnost jednotlivce při zátěži.

MIMOŘÁDNÁ HODNOTA CPX-TESTU

Život znamená metabolismus, neboť metabolické procesy jsou nezbytné k tomu, aby buňky vyráběly energii. Zvláště při zátěži dochází ve svalových buňkách ke značnému navýšení energetické potřeby. Kromě základních nositelů energie vyžadují bioenergetické procesy odpovědné za produkci energie ve svalových buňkách (tzv. „buněčná respirace“) zásobování kyslíkem a eliminování oxidu uhličitého. Aby byla svalům tato zvýšená potřeba energie pokryta, je zapotřebí koordinované a přizpůsobené součinnosti buněčné respirace a kardiovaskulárního a respiračního systému.

CPX-systémy měří výměnu plynů mezi organismem a okolním prostředím, tzn. na začátku a konci řetězce všech fyziologických systémů podílejících se na buněčné respiraci.

Ve většině případů charakterizovaných probíhajícím onemocněním byly nalezeny podobné typy reakcí plynové výměny. Proto CPX-Test umožňuje nejen kvantifikovat zátěžové limity, ale také odhadnout funkční způsobilost srdce, oběhového a pulmonárního systému. To znamená, že lékař bude schopen určit, který orgán je limitujícím pro testovanou osobu (diferenciální diagnostika) a rozpoznat, jaká nemoc omezuje pacientovu výkonnost.

Kromě toho je CPX-Test vynikající metodou stanovení tolerance zátěže a dokumentuje související tendence prokázané objektivním měřením. Jak vysvětluje Wasserman: „zdá se, že žádným lékařským testem nelze kvantifikovat zlepšující se funkci orgánu vedoucí ke zvýšené toleranci zátěže lépe než kardiopulmonárním zátěžovým testem.“

(Prof.Karlman Wasserman, Harbor-UCLA Medical Center,CA)

CPX-Test lze uplatnit:

  • ve sportovní medicíně
  • rehabilitaci
  • fitness

Na základě objektivních výsledků mohou být poskytnuta cílená a individuální tréninková doporučení.

Individuálně měřený AT (anaerobní práh) a RCP (respirační bod kompenzace) slouží jako klíčový a mocný nástroj pro navržení efektivního tréninkového, kondičního a redukčního programu.

Naše systémy jsou například využívány Olympijským centrem v Oberhofu, SRN. Během posledních zimních olympijských her získali němečtí atleti velký počet medailí. Všichni medailisté – lyžaři využívali CPX-Test a přístroje CORTEX jako běžnou součást tréninku!

I Vaši pacienti a sportovci mohou těžit z výhod této jedinečné technologie. Hodně štěstí!

Související stránky: