Ostatní přístroje

Dynamometrie

Dynamometry jsou vhodným nástrojem pro objektivní měření síly a vytrvalosti úchopu a svalů. Zobrazuje skutečnou hodnotu síly v Newtonech na kilogram nebo libry.
 


EMG - ElektroMyoGrafie

MT20 se často používá na měření řady muskuloskeletálních parametrů včetně úhlů kloubů, svalové aktivity, svalové únavy, svalové síly, denní úrovně aktivity, zátěže hole, chvění a biofeedback tréninku svalů v reálném čase. V kombinaci s Myo-Dat plus je možné provádět analýzu chůze pro běžná klinická zhodnocení průběhu nemoci nebo pro léčbu různých nemocí jako je revma, osteoartritida, mrtvice a mnoho jiných oslabujících nemocí, které ovlivňují chůzi.


H-wave

Nový způsob elektroterapie. H-Wave užívá signál, který je lidskému tělu přirozený. Napodobuje H vlnu, která se vyskytuje v nervovém signálu (Hoffmanův reflex) a poté umožňuje lepší a hlubší průnik nízkofrekvenčního proudu při prokazatelně nižší spotřebě proudu oproti ostatním přístrojům. Tato vlastnost dělá H-Wave úspornějším, méně bolestivým a více efektivním než dosud užívané formy elektroterapie.


FitQuest

FitTest od firmy MIE je fitness měřicí přístroj, vyvinutý na základě bioinženýrských principů a validovaných technik sportovní vědy. Je navržen tak, aby zábavným způsobem testoval způsobilost a podporoval konkurenceschopnosti účastníků.

FitTest automaticky sleduje fitness úroveň zákazníků, a porovnává je s průměrnými hodnotami pro daný věk a pohlaví (FT Index).


Izokinetika

HUMAC NORM Testovací a rehabilitační systém je přístroj, který splňuje testovací a cvičební potřeby současných lékařů a výzkumníků. Software HUMAC umožňuje snadné ovládání.

Tento Izokinetický přístroj je vaše řešení pro měření a zlepšení lidského výkonu na klinice, ve školící místnosti, nebo ve výzkumné laboratoři. V jednom zařízení nabízí HUMAC NORM 22 pohybových vzorů izolovaných kloubů, čtyři režimy odporu (izokinetické, izotonické, izometrické a pasivní) a četné zprávy, které splňují měřící a cvičební potřeby současných lékařů a výzkumníků.